Activiteiten en PR

Informatie over het Brandrode rund

Deze website wordt regelmatig aangepast en o.a. met nieuws actueel gehouden.
Wie (nog) geen Brandroden runderen houdt kan Lid worden. Nieuwe leden ontvangen een starterspakket met nuttige informatie, deze staan ook op het gesloten gedeete van de website zodat het ook voor de leden als naslagwerk gezien kan worden. Leden kunnen daarom inloggen op de gesloten site van de vereniging. Verder zullen op de gesloten site notulen van de vergaderingen van Slow Food leden en bestuursvergaderingen te vinden zijn. Maar ook te denken valt aan beleidsplan, jaarplan, ledenlijst, te koop en gevraagd en nieuwste keuringseisen.Kortom alles wat belangrijk is voor de leden.

Leden, vrienden en relaties ontvangen 3x per jaar het nieuwsperiodiek: De Brandrode Nieuwsbode.

De vereniging organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering met een ledendag bij een van de leden. Voor vrienden en leden van de Brandrode Vereniging. Deze zal in het voorjaar omstreeks maart gehouden worden.

Er zal er op diverse bedrijven van de Brandrode Vereniging een maal in de twee jaar een Open Dag gehouden worden. Meer informatie hierover zal op de website verschijnen.

Brandroden zijn doorgaans na afspraak bij leden bij u in de omgeving te zien zijn maar ook op publieks- en cultuurhistorische evenementen. Voorbeelden hiervan zijn diverse fairs; bijv. Countyfair in Aalten, demonstraties heggenvlechten, Dag van het Levend Erfgoed, Landlevendag in Arnhem, Animal Event in Hilvarenbeek en open dagen bij de leden. Aankondigingen hiervoor vindt u op onze website. Zie ook de pagina’s Agenda en Activiteiten op deze website.

Klik op onderstaande knoppen voor meer informatie:

We zijn ook op Facebook actief onder: Vereniginghetbrandroderund of klik op het Facebook logo.