Houderij en gebruik


Veelzijdiger dan dubbeldoel

Werd het Brandrode Rund vroeger door het dubbeldoel karakter vooral als bevleesde melkkoe gehouden, tegenwoordig vervult de Brandrode een veelzijdiger functie.

Brandrode runderen worden zowel gehouden voor productie van vlees en melk, als gebruiksvee voor natuurbegrazing als hobbyvee en als verzorgvee op zorg- en kinderboerderijen.
Er zijn enkele melkveehouderijen waar Brandroden als vanouds worden gemolken voor de productie van melk- en melkproducten. Ook zijn er bedrijven waar het accent via afmesten op vleesproductie ligt. Daarnaast zijn er veel particulieren die uit liefhebberij Brandrode koeien op hun bedrijf houden, om op deze wijze bij te dragen aan de groei en de instandhouding en genetische verbreding van het ras. Voor sommige leden is bijdragen aan het behoud van een oud ras een beweegreden om Brandrode runderen te houden.

Natuurbeheer

Brandrode runderen zijn geschikt voor natuurbeheer.
Door specialisatie van andere rundveerassen op gebied van melkproductie raakte het Brandrode rund tijdens de vorige eeuw bedrijfseconomisch in onmin. Ook werden veel dieren door de Mond- en Klauwzeer (MKZ) crisis uitgeschakeld. Toch ontstond in de negentiger jaren van de vorige eeuw opnieuw aandacht en waardering voor het ras. Dit kwam vooral door de bijzondere overlevingseigenschappen zoals de zelfredzaamheid, soberheid, hardheid, vruchtbaarheid en afkalfgemak, waardoor natuurbegrazing met Brandrode runderen een aantrekkelijke optie werd voor houders en natuurinstanties.

Productie

Vlees- en melkproducten zijn opgenomen in de Ark van de Smaak van Slow Food. Een aantal Brandrode stamboekleden is verenigd in een door Slow Food geaccordeerd Presidium. Daarbinnen conformeren zij zich aan een houderijprotocol, dat diverse eisen stelt aan gezondheid, welzijn en voeding. Verschillende leden van de Vereniging Het Brandrode Rund leveren complete vleespakketten.

VEEL GESTELDE VRAGEN gaan over het houden van Brandroden, basisbehoeften, aaibaarheid en afkalfgemak. Ook Brandroden leven voor hun gevoel van rangorde en veiligheid graag in groepsverband. Ze hebben voldoende terrein nodig om te kunnen grazen en beschutting tegen ruwere weersomstandigheden. Brandrode runderen zijn onder Nederlandse omstandigheden winterhard. Zolang goed ruwvoer voorhanden is behoeven ze als sobere dieren alleen in de winter bijvoeding. Daarbij is aandacht nodig voor de voorzieningvan, mineralen, sporenelementen en vitaminen. Afhankelijk van veel of weinig contact met mensen en of eigenaar worden Brandroden handzame en makke dieren.

 

Wij hebben een handig formulier gemaakt voor ( startende )hobbyhouders van runderen.

Tips voor startende hobbyhouders