Fokkerij en voortplanting

Natuurlijke dekkingen

Morris bij Natuurmonumenten in Loenen

Er zijn een aantal leden die eigen stieren houden. Voor natuurlijke dekkingen is de 100% stamboekstatus verplicht, plus dat van de stier DNA is bepaald en geverifieerd is. Dit gebeurt door het onderzoeken van haarmonsters. Het DNA van de stier moet overeenkomen met dat van zijn vader en moeder.

Kunstmatige Inseminatie

De Vereniging Het Brandrode Rund heeft voldoende sperma van Brandrode stieren op voorraad. De FTC zorgt elke twee jaar voor spermawinning van twee stieren met vreemd bloed, wat dan voor leden beschikbaar komt. Dit sperma komt via sponsoring of uit eigen middelen beschikbaar en wordt via CRV of een betrokken KI-station gedistribueerd.

De vereniging heeft mede-zeggenschap over inzet van sperma van Brandrode stieren uit de Genenbank van het Centrum Genetische Bronnen (CGN). De Vereniging moet hier toestemming voor geven. Ook moet het lid aangeven op een inschrijfformulier bij welke Brandrode koeien het sperma wordt gebruikt, zodat de foktechnische commissie dit kan volgen. Nakomelingen kunnen hierdoor weer ingezet worden voor de bloedverversing.

Goedgekeurde stieren

De FTC stelt ten behoeve van de leden jaarlijks een lijst samen van goedgekeurde stieren, die gezien hun afstamming en keuringsresultaat waardevol zijn voor de Brandrode fokkerij.

Ook staan er geregeld goedgekeurde stieren te koop op deze site.

Klik op de onderstaande knoppen voor meer informatie: