Kinderboerderijen

In 2011 zijn we tesamen met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) een project gestart waarbij we als vereniging Brandroden runderen op kinderboerderijen hebben geplaatst. Het doel was tweeledig. Als Vereniging het Brandrode rund wilden we meer bekendheid geven aan ons zeldzaam huisdierenras. Terwijl kinderboerderijen graag grotere dieren willen etaleren maar hebben vaak niet de ruimte en mogelijkheden grotere dieren het gehele jaar rond te houden. Terwijl kinderboerderijen vaak wel duizenden bezoekers trekken.

We zijn dit project gestart in samenspraak met SZH met de bedoeling dat dit project ook navolging zou krijgen voor andere zeldzame oud Hollandse rassen voor de kinderboerderijen. Te denken valt dan aan andere oude koeienrassen: Lakenvelder, Blaarkop, Witrik maar ook ander rassen zoals schapen, geiten, konijnen, duiven en evtueel kippen.

In onderling overleg hebben we als vereniging in samenspraak met onze leden al diverse kalfjes bij diverse kinderboerderijen in Nederland geplaatst. We probeerden zoveel mogelijk de fokker en de kinderboerderij bij elkaar in de buurt met elkaar in contact te brengen, zodat niet te ver met de dieren gereden hoefde te worden, De meeste kinderboerderijen kozen bewust voor de zomerperiode, omdat er dan nog voldoende gras aanwezig is en er niet bijgevoerd hoeft te worden. In het najaar  werden de dieren vaak weer teruggeplaatst naar de eigenaar, omdat  de kinderboerderijen niet genoeg ruimte hebben om het groter wordende kalveren te onderhouden. In sommige gevallen bleven de koeien het gehele jaar rond lopen bij de kinderboerderij, wel altijd in overleg met de eigenaar. Omdat koeien kudde dieren zijn plaatsen we de dieren het liefst samen met andere soortgenoten, het liefst dus minimaal 2 kalveren. Ook werd er gekeken naar de gezondheidstatus van de kinderboerderij en de eigenaar van de dieren. Indien gewenst werd een contract opgesteld. Maar de meesten projecten zijn gestart op kwestie van vertrouwen. Het project loopt al vier jaar en ondertussen zijn kalfjes geplaats voor een bepaalde periode in Amersfoort,  Enschede, Udden,  Bussum, Keukenhof in Lisse, Schagen, Purmerend,Nijmegen, Oosterhout, Utrecht, Hooglarspel, Hengelo, Apeldoorn en Nuland.

Bij het plaatsen van de kaveren werd de pers uitgenodigd en werd het infomatie bord overhandigd over de geschiedenis en raskenmerken van het Brandrode rund. Er werd vaak een compleet feest van gemaakt. Ook was vaak de  SZH aanwezig en werd een informatiemap van Blaarkop tot Kraaikop voor educatiedoeleinden gegeven. Voor alle partijen was dit ook weer een moment om de aandacht op zichzelf te vestigen. Meer weten over dit project : Brandrode runderen op kinderboerderijen,contactpersoon: holtkuile.i@planet.nl Over bruikleen van andere dieren SZH Nonja Remijn: Nonja.remijn@szh.nl