Merkbescherming

Zowel het woordmerk Het Brandrode Rund® als onderstaand beeldmerk zijn geregistreerd
bij het Benelux Merkenbureau. De volgende waren en diensten vallen hieronder : levende dieren,
het fokken van dieren, vlees en vleesproducten, sperma en embryo’s, reclame, beheer van
commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, opvoeding, onderwijs,
opleidingen en cursussen, het vertonen van dieren.
Men kan het woordmerk en beeldmerk het Brandroderund alleen gebruiken
als men lid is van de Vereniging en hiermee een contract heeft afgesloten met de vereniging.

Beeldmerk:

Het Brandrode rund word door de keurmeesters gebruikt als
stempel voor de jongveeverklaringen en stamboekverklaringen.
Door meerdere Brandrode deelnemers, vooral ook diegene die lid
zijn van slowfood wordt het beeldmerk vaak gebruikt als sticker
op hun vleespaketten en of op hun rekeningen.

Gebruiksovereenkomst

Alleen leden die een overeenkomst met de Vereniging Het Brandrode Rund zijn aangegaan
zijn gemachtigd om het beeldmerk, zowel als het woordmerk: Het Brandrode Rund®
te gebruiken. De overeenkomst is op te vragen bij het bestuur.

Brandrood Logo

Het logo is specifiek bedoeld voor uitingen van de
vereniging zoals op briefpapier, op de website, folders,
vlaggen, reclamematriaal e.d. Alleen de vereniging
gebruikt dit logo en het gebruik door de leden is alleen
toegestaan met toestemming van het bestuur van de
vereniging het Brandrode rund.