Deelnemers en vermarkting

Brandrode producten en Producenten

Deelnemers, producten en protocol

De Presidiumdeelnemers, verenigd in Vereniging Het Brandrode Rund, hebben met Slow Food Nederland afspraken gemaakt over protocollen met minimum voorwaarden voor de houderij en verwerking van de producten. In deze protocollen spelen extensieve houderij, dierenwelzijn en kwaliteit een grote rol. Bijvoorbeeld hebben dieren in het groeiseizoen altijd weidegang. Ook gebruik van krachtvoer en snijma├»s is slechts in beperkte mate toegestaan. Na het slachten is er sprake van een rijpingsperiode van het karkas van minimaal tien dagen.

Over de houderijprotocollen leest u meer in Houderijprotocol Slow Food Presidium door hier te klikken.

Vermarkting

De meeste deelnemers aan Slow Food Presidium vermarkten zelf de producten van hun runderen. Ze leveren rechtstreeks aan consumenten, maar ook aan horeca en retail. In het Ondernemersnetwerk Brandrode Runderen onderzoeken de veehouders hoe ze gezamenlijk hun afzet kunnen uitbouwen.

Brandrode leden die lid zijn van Slow Food en vlees en produkten vermarkten, zijn opgenomen in onderstaande lijst. Kijk ook op de website van de individuele leden, voor de verkoop van vlees en of produkten. Ook sommige leden hebben een mailingslijst. Wanneer zij gaan slachten kunt u via een mail hier bericht over krijgen als u geinteresseerd bent.

Deelnemers Slow Food Presidium
Vereniging Het Brandrode Rund per 2022:

Sjoerd Bokma De Emsterhof
Brinkerweg 27 8166 GD Emst
Tel. 0578 662 791
Sjoerd.bokma@emsterhof.nl

C. van Duijn
Voorstraat 31-33
3245 BG Sommelsdijk
tel. 0187 489530
inekevanduijn@hotmail.com

Berrie Klein Swormink
Assinksteeg 1
7434 PR Lettele
tel. 0570 541 496
info@boerenvee.nl
www.kleinswormink.nl

MAROPE op Landgoed Zelle Jeroen Hoppen
Zelledijk 42a, 7255 MR Hengelo
(Gld), tel. 0640 278 094
marope@upcmail.nl

Erfgoed Bossem
Dennis Rerink
Dorpsstraat 7
7635 NA Lattrop-Breklenkamp
0541 221 392
info@bossem.nl
www.bossem.nl en www.sterrenkubus.nl

Spierings melkvee VOF
(Jasper)
Oijenseweg 284
5346 JG Oss, tel. 0412450 459
www.landwinkelspierings.nl