Vereniging

De Vereniging Het Brandrode Rund stelt zich ten doel het Brandrode rundveeras in stand te houden door gerichte fokkerij en houderij. De vereniging is aangesloten bij het CRV en bij de kleine fokkerijgroeperingen van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) en WUR Wageningen University & Research (WUR) worden contacten onderhouden om de genetische variatie binnen de populatie te onderzoeken en te verbeteren. Regelmatig roept het bestuur projectgroepen in het leven om de kansen voor dieren en leden (promotie, vermarkting) te verbeteren of te professionaliseren.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op via het contactformulier.

Het bestuur

Voorzitter:
Jarig Sipma
FOTO Secretaris:
Alex Gerritsen
Penningmeester en (leden) administratie:
Ina Zondag
FOTO Website beheer
Roel Geerling
PR
Gerrit van Vliet

 

Foktechnische commissie

 

Voorzitter

komt nog foto Alex Gerritsen

Keurmeesters Zuid

Gerrit van Vliet
Willem van den Akker

Keurmeesters Noord

René Krabben
Iwan van de Burgt

 

Redacteur Brandrode Nieuwsbode :

komt nog foto Sylvia en Kees Hooymans

 

Foto’s

Eric Elbers en Ineke Herder-Holtkuile