Redactie

Website:
Renette Smit
secretaris@hetbrandroderund.nl
Redactie Brandrode Nieuwsbode: 

Sylvia en Kees Hooymans
redactie@hetbrandroderund.nl

Facebook: Ineke Herder-Holtkuile holtkuile.i@planet.nl

Foto’s: Eric Elbers en Ineke Herder-Holtkuile

Facebook:
Vereniging het brandrode rund