ALV en het nieuwe bestuur

ALV en het nieuwe bestuur


Nadat we een paar jaar geen Algemene Leden Vergadering hebben kunnen organiseren, was
er 2 juli jl. weer een ALV bij MOLEN DE ZWALUW in Kesteren. Het was een zeer geslaagde
dag. Het was stralend weer en er heerste een goede sfeer. Na de vergadering was er
mogelijkheid de molen te bezoeken. Vanwege het mooie weer en onze gezamenlijke liefde voor
de Brandrode Runderen stonden de meeste aanwezige leden bij de wei om de dieren te
bewonderen en te praten over de gezamenlijke passie.


Op de vergadering waarvan de notulen binnenkort gedeeld zullen worden was er een moment
om afscheid te nemen van de terugtredende bestuursleden en het verwelkomen van het nieuwe
bestuur. Via deze weg willen we nogmaals Jarig Sipma, Alex Gerritsen, Roel Geerling en Gerrit
van Vliet bedanken voor hun inzet en bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd in het
bestuur van onze prachtige vereniging.

Jarig, Alex, Roel, Gerrit en Ina hebben allen een kleine
attentie ontvangen als dank voor hun inzet voor de vereniging het Brandrode Rund. Ina Zondag
die ook terug is getreden uit het bestuur, is gevraagd door het nieuwe bestuur om nog even aan
te blijven om een aantal zaken goed en soepel te laten overgaan naar het nieuwe bestuur.
Daarna zal ook Ina zo spoedig mogelijk terugtreden uit het bestuur.


Het bestuur is op dit moment nog volop bezig met de overdracht en het verdiepen in al haar
taken. Het bestuur zal zich in de komende tijd bezighouden om de structuur binnen de
vereniging aan te passen, de statuten te actualiseren en met het opzetten van de nieuwe
website.


Er is nog veel te doen en daar kunnen we mogelijk uw hulp goed bij gebruiken. Op de ALV in
Kesteren heeft van Dirk van Pijkeren aangeboden om een advieslijst voor beginnende BRR-
veehouders op te stellen, zodat deze op onze site kan worden geplaatst en daarmee
(startende)veehouders meegeholpen kunnen worden. Heeft u ook informatie of anderszins
waarmee u de vereniging verder kunt helpen, laat het ons weten door te mailen naar voorzitter@hetbrandroderund.nl


De nieuwe bestuursleden zijn:


Geert Kobus (Voorzitter)
Renette Smit (Secretaris)
Martien van Asseldonk (Penningmeester)
Chris van Rossum (Fok Technische Commissie)
Hans Heikoop (Algemeen adjunct)