Chris van Rossum- Foktechnische commissie

Interview met Chris van Rossum- Voorzitter foktechnische commissie Het Brandrode Rund.

In dit interview van Vereniging het Brandrode Rund gaan we in gesprek met de Voorzitter van de foktechnische commissie: Chris van Rossum

De rijke omgeving in het land van Maas en Waal

Tijdens de rit naar Chris van Rossum rijd je via de Maasdijk naar Maasbommel, hier heb je prachtige vergezichten over de uiterwaarden en rivier de Maas. Hier lopen natuur en recreatie naadloos in elkaar over. Aan de andere kant van de dijk ligt een grote polder met overwegend zware rivierklei, waar vanaf eind jaren 50 door middel van ruilverkaveling veel melkveebedrijven zijn opgericht. Deze zijn duidelijk herkenbaar door efficiënte huizen met *grupstallen eraan vast. Vanaf de jaren 70 zijn hier veel loopstallen bij gebouwd. Voor akkerbouw is de grondslag te zwaar en dit kom je in het land van Maas en Waal dan ook niet of nauwelijks tegen.

*Wat is een grupstal? In een grupstal (ook wel: groepsstal) staat het vee op een verhoogde standplaats, met de achterpoten op een houten balk of een rand van klinkers. Achter de dieren langs loopt een mestgoot, de ‘’groep’’ of ‘’grup’’, waarin de mest wordt opgevangen.  

Brandrode runderen in natuurgebied De Gouden Ham

Voorzitter Chris van Rossum

Zodra we bij de voorzitter van de foktechnische commissie Chris van Rossem arriveren, word ik enthousiast welkom geheten. Chris heeft een gedreven persoonlijkheid en straalt een natuurlijke vorm van enthousiasme uit. Chris heeft tot vier jaar geleden zelf een melkveebedrijf gehad. Nadat Chris zijn bedrijf heeft verkocht, wilde hij zichzelf op een maatschappelijk niveau nuttig maken. Het is zeker te stellen dat dit is gelukt, Chris heeft behalve bij Het Brandrode Rund ook functies bij een natuurvereniging als natuurgids, hij zit in de plaatselijke politiek en heeft ook namens de partij BBB een ondersteunende rol bij het waterschap. 

Voorzitter Chris van Rossum

Chris vertelt over de brandrode runderen in ‘de Gouden Ham’

Voor stichting Uiterwaarde beheert Chris tweeëndertig hectare grond, gelegen in *recreatiegebied ‘de Gouden Ham’.  In dit gebied loopt een koppel van twintig brandrode runderen met zoogkalveren. Chris heeft altijd al een voorliefde voor de brandrode rund gehad vanwege de uitstraling en goede eigenschappen als begrazingsdier. Ook zijn de brandrode runderen natuurlijk winterhard, wat Chris wederom als een voordeel ziet. Toen Chris begon ruim twintig jaar geleden bestond de groep uit een mengelmoes qua ras en afstamming met slechts twee zuivere brandrode runderen. Om snel vooruit te komen besloot Chris bij een van de twee dieren embryo’s te winnen, d.m.v. *embryotransplantatie. De koe genaamd “Maartje aan de dijk” gaf maar liefst achttien embryo’s, en hieruit werden uiteindelijk zeven vaarskalveren en vijf stierkalveren geboren. Dit gaf een mooie basis als koppel. De huidige runderen stammen dan ook allemaal van deze koe af. Ook de beschikbare stier via de vereniging Het Brandrode Rund stamt hier vanaf, deze heeft de herkenbare naam: Gouden Ham Gino. Uiteindelijk is de koe waar het allemaal mee begon, Maartje, maar liefst 23,5 jaar oud geworden, daarmee heeft zij een ware record leeftijd bereikt.

*Informatie over natuurgebied De Gouden Ham:

‘’De Gouden Ham is een prachtig natuurgebied gelegen in het oosten van Nederland. Het gebied staat bekend om zijn schitterende landschappen, bestaande uit uitgestrekte waterpartijen, groene oevers en weelderige bossen. De Gouden Ham biedt een diversiteit aan flora en fauna, waardoor het een waar paradijs is voor natuurliefhebbers en vogelaars. Daarnaast biedt het gebied tal van recreatiemogelijkheden, zoals zwemmen, varen, wandelen en fietsen, waardoor het een geliefde bestemming is voor zowel rustzoekers als actieve vakantiegangers.’’

Wat doet de foktechnische commissie precies?

De foktechnische commissie is verantwoordelijk voor het keuren van alle dieren die door de leden worden aangeboden. Er zijn acht keurmeesters landelijk actief die van november tot en met maart de dieren inschrijven. Ieder jaar worden er kalibratie dagen georganiseerd waarbij, onder aanvoering van onafhankelijk oud Inspecteur Henk Lutke Willink, getracht wordt op dezelfde wijze dieren in te schrijven. Ook wordt het fokdoel goed in acht genomen. Het fokdoel van de Brandrode Rund is het verkrijgen van fokzuiverheid van het ras d.m.v. planmatige fokkerij. Binnen dit doel wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke genetische basis en behoud van oorspronkelijke bloedlijnen, waarbij inmenging wordt uitgesloten. 

Daarnaast dient de foktechnische commissie ieder jaar een stier aan te leveren waarvan sperma gevangen wordt en wat beschikbaar komt voor de leden. Vorig jaar was dit de stier Job en voor komend jaar staat Ferry momenteel in de quarantainestal bij “KI de Toekomst”. Naast een uitstekend exterieur, afstamming en gebruikseigenschappen is het ook belangrijk dat deze stier over “vers” bloed beschikt, zodat het ras gevrijwaard blijft voor inteelt. Dit is bij veel zeldzame rassen een probleem. Chris is hier duidelijk enthousiast over en ziet nog voldoende mogelijkheden in het aanbod om voor variatie te blijven zorgen. 

*Wat houdt embryotransplantatie precies in?

Embryotransplantatie  is een voortplantingstechniek waarbij embryo’s van genetisch waardevolle koeien worden overgebracht naar draagmoeders. Door de embryo’s van geselecteerde donorkoeien te implantaten in gezonde draagmoeders, kunnen veehouders genetisch superieure nakomelingen produceren en de genetische vooruitgang van hun veestapel versnellen. Dit biedt de mogelijkheid om waardevolle genetische eigenschappen te behouden en te versterken in de rundvee industrie.

Afsluiting

Sinds twee jaar is hij voorzitter en schat toch gauw in een 5 a 7 uur in de week druk te zijn met deze functie. Het aantal leden en dieren groeit ieder jaar gestaag en het brandrode rund weet door haar gunstige begrazings eigenschappen ieder jaar nog aan populariteit te winnen. Op deze regenachtige middag in maart laat ik dan ook een tevreden voorzitter achter.

Door: Patrick Maassen

Redactie Vereniging Het Brandrode Rund