Deelnemers gezocht voor de Levend Erfgoed Dagen

Deelnemers gezocht voor de Levend Erfgoed Dagen

Er is bij SZH al vaker gesproken over het uitroepen van speciale Levend Erfgoed dagen. In tegenstelling tot de eerder gehouden Nationale Dag van het Levend Erfgoed, is het bij deze ‘nieuwe editie’ de bedoeling dat het publiek in de eigen regio locaties kan bezoeken die hun erf openstellen.

Het gaat daarbij niet alleen om grotere locaties, we zijn juist ook op zoek naar kleinere houders die het leuk vinden om publiek te ontvangen en de dieren te tonen in hun eigen omgeving. De Levend Erfgoed dagen worden gehouden op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 september. Iedere deelnemer kan zelf de keuze maken op welke da(gen) zij iets organiseren.

Met de Levend Erfgoed dagen wil de SZH meer aandacht vestigen op de Nederlandse zeldzame huisdierrassen. Door deze dag landelijk te organiseren is het mogelijk om een zo breed mogelijk publiek te betrekken bij de toekomst van de zeldzame rassen en bezoekers stimuleren om zelf bij te dragen aan het behoud van de rassen. 

We werken dit jaar samen met de Open Monumentendagen https://www.openmonumentendag.nl die dit jaar het thema ‘Levend Erfgoed’ hebben. Wij zien veel aanknopingspunten voor een kruisbestuiving. Dat is goed nieuws, want de Open Monumentendagen hebben een enorm bereik. Zij werken met zo’n 300 landelijke comités die per regio activiteiten organiseren. Dat loopt uiteen van organisaties die werken met vrijwilligers, tot meer professioneel gestuurde comités.

Vanuit de SZH wordt een website beschikbaar gemaakt met een kaart van Nederland waarop de deelnemende locaties aangeklikt kunnen worden. Ook zal er voor promotiemateriaal gezorgd worden. Zo kunnen we onze boodschap naar bezoekers communiceren en de locaties die hun erf openstellen promoten.

Wij hopen dat zo veel mogelijk houders willen meedoen en willen daarom vragen of jullie binnen de eigen gelederen deze oproep willen delen. Ook als er behoefte is aan meer informatie voor jullie achterban denken we graag mee.

Meer informatie is verkrijgbaar via Tamara Pigot/ Coördinator van de Levend Erfgoed dagen namens de SZH tamara.pigot@szh.nl, 06-811 108 49