Van het bestuur

Van het bestuur

Op de ledenvergadering 2 juli vorig jaar heeft het bestuur Ina Zondag verzocht om langer aan te blijven voor een goede overdracht van de bestuurstaken. We hebben dit nog een keer verlengt om onze penningmeester Jan Vernooij in te werken, dit is gelukt. Ina heeft op 15 februari haar laatste bestuursvergadering meegedraaid, en zal 1 maart officieel terugtreden uit het bestuur.

We hebben Ina bedankt met een bos bloemen voor al het werk wat zij voor de vereniging heeft gedaan

Nieuwe secretaris

Op de laatste bestuursvergadering heeft Renette Smit te kennen gegeven na een jaar haar bestuurstaken te willen beëindigen. Renette wil in september starten met een nieuwe opleiding. Daarbij valt het reizen vanaf Texel naar de bestuursvergadering elke maand te zwaar voor Renette. Ze vindt het erg jammer omdat ze een erg leuke tijd beleeft in het bestuur. Renette wilt de website wel blijven beheren nadat ze is gestopt met het bestuurswerk. Wij begrijpen haar keuze en willen u oproepen om u aan te melden als nieuwe secretaris voor de vereniging.

Biobeurs van 16 t/m 19 januari 2023

Vereniging aanwezig op de Biobeurs

Op 17 en 18 januari was de Vereniging het Brandrode Rund aanwezig op de Biobeurs in Den Bosch. Zowel bestuursleden als keurmeesters bemanden samen met leden van onder andere De Vereniging Lakenvelder Runderen en de Blaarkopstichting een stand op de Biobeurs.

Er waren met, zowel de leden van de andere verenigingen als een groot aantal bezoekers, interessante gesprekken over het nut van de zeldzame runderrassen en de noodzaak voor het behoud ervan. In deze tijd waarin Natuurinclusieve Landbouw een steeds belangrijkere rol in gaat nemen, zijn de oude robuuste rassen zoals de Brandroden steeds meer in trek.

De aanwezige vrijwilligers kijken terug op twee geslaagde beursdagen waarin we ons mooie ras goed onder de aandacht van een breder publiek hebben kunnen brengen.

Zaterdag 10 juni 2023– Ledendag en ALV

Noteert u alvast in uw agenda zaterdag 10 juni. De ledendagen & de Algemene Leden vergadering vindt dit jaar plaats bij Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven
Oude Hoevenseweg 8A
4196 RK Tricht

Wanneer de agenda en het programma bekend zijn zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren

Job en Piet nieuwe KI stieren

Op voordracht van de Keurmeesters van de vereniging heeft het bestuur ingestemd met het inzetten van 2 nieuwe KI stieren. De laatste jaren was dit niet gebeurt. Om de genetische spreiding in de bloedvoering bij de fokkerij voldoende te houden is een regelmatige verversing van KI stieren nodig. Het bestuur laat zich daarbij graag adviseren door experts. Een van beide heren heeft al voor mooie afstammelingen gezorgd, wat weer makkelijk is bij het bepalen van verervende eigenschappen. Binnenkort volgt er meer informatie over beide stieren.

Stier Tiro

Keurmeesters


Eind vorig jaar heeft het bestuur een oproep geplaatst voor nieuwe keurmeesters. Inmiddels hebben zich vier kandidaten gemeld. De vier aspirant keurmeesters gaan in de het lopende keurseizoen met de keurmeesters op pad om ervaring op te doen. Wanneer het van beide kanten goed bevalt zullen wij de nieuwe keurmeesters op 10 juni aan u voorstellen.