Algemene ledenvergadering 10 Juni 2023

Algemene ledenvergadering 10 Juni 2023


Zaterdag 10 juni 2023 werd de 18e Algemene Ledenvergadering gehouden. Ditmaal waren we te gast
midden in de Betuwe, op de prachtige locatie van Natuurbeleving Leidsche Hoeve te Tricht. Onder
het genot van koffie en appelgebak heette voorzitter Geert Kobus de ruim 60 aanwezigen van harte
welkom op deze warme en zonovergoten dag.


Op de agenda het gebruikelijke terugblikken op het afgelopen jaar. Een enerverend jaar volgens de
voorzitter. In het jaarverslag een overzicht van de ondernomen activiteiten en de stand van zaken
met betrekking tot onze groeiende vereniging, die per 1 januari j.l. 287 leden en vrienden kende. Het
jaarverslag vindt u elders terug op deze site.


Bij de verantwoording van de financiële situatie werd uitvoerig stil gestaan bij toekomstige
investeringen. Een verdere digitalisering en automatisering van de werkzaamheden is gewenst. Ook
is een 25-jarig jubileum aanstaande, een gebeurtenis om aandacht aan te schenken.


Belangrijk item natuurlijk ook de Foktechnische zaken. Een verslag van het afgelopen keuringsseizoen
met opmerkelijke waarnemingen uit de praktijk. Gelukkig konden, om het stijgend aantal keuringen
rond te zetten, 4 nieuwe keurmeesters zich presenteren. Helaas kon slechts één stier, stier Job,
geplaatst worden bij de KI en is inmiddels ook beschikbaar.


Ook het bestuur kende om verschillende redenen wat wisselingen. Gelukkig diende zich voor de
ontstane vacatures ook weer nieuwe kandidaten aan. Vandaar dat de vergadering kon instemmen
met de voordracht van drie nieuwe kandidaten: Dirk van Pijkeren, Jan Vernooij (penningmeester) en
Theo Boumans (secretaris). Afscheid werd genomen van Martin van Asseldonk en Renette Smit.


Om de vereniging te laten voldoen aan de gewijzigde wet- en regelgeving hebben ook de statuten
een up-date nodig. Aanpassing daarvan vergt echter nog de nodige discussie.


In de rondvraag was er veel aandacht naar de wijze waarop de subsidie-aanvraag geregeld moet
worden voor zeldzame huisdierrassen. Gelukkig dat de ook aanwezige Maurice Vaessen van SZH en
Mira Schoon van CGN de gestelde vragen accuraat konden beantwoorden.


Na een heerlijke lunch was er na de middag aandacht voor de prachtige veestapel van bestuurslid
Hans Heikoop. Keurmeester Cor Spierings gaf een demonstratie van de keuring van de Brandrode
dieren, waarbij tal van discussiepunten naar boven kwamen.


Na afloop dankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun betrokkenheid, nodigde eenieder uit voor
een drankje en, om al wandelend of fietsend nog na te genieten van de mooie omgeving van de
Leidsche Hoeve.