Jaarverslag 2022-2023

Jaarverslag 2022-2023

Het afgelopen jaar is snel gegaan. Vanaf 2 Juli zijn wij als compleet nieuw bestuur begonnen en met alle enthousiasme van iedereen hebben wij een hoop ( vooral achter de schermen ) kunnen doen. Wij hebben iedere maand vergaderd en een hele actielijst al kunnen afvinken. In dit jaar is er ook al weer een hoop veranderd wat betreft de bestuursleden.

Martien besloot al snel dat een bestuursfunctie hem toch niet zo goed paste en ik stop vanaf nu ook met de bestuursfunctie vanwege dat het erg lastig te combineren is vanaf Texel. Gelukkig zijn in de tussentijd Dirk , Jan, en Theo erbij gekomen.

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Voorzitter : Geert Kobus
  • Penningmeester: Jan Vernooij
  • Secretaris: Theo Boumans
  • Foktechnische commissie: Chris van Rossum
  • Algemeen bestuurslid: Dirk van Pijkeren
  • Algemeen bestuurslid: Hans Heikoop

Er is altijd plek voor meer bestuursleden of hulp want vele handen maken licht werk. Dus voelt u zich geroepen op een steentje bij te dragen aan de vereniging laat het vooral weten.

Als nieuw bestuur stonden wij voor een aantal uitdagingen en werden wij redelijk in het diepe gegooid. Wij gingen meteen aan de slag met bijvoorbeeld de nieuwe website. Ik heb de taak van website beheer op mij genomen. Voorheen had ik nog nooit zoiets gedaan maar inmiddels heb ik het redelijk onder de knie. De nieuwe website ziet er mooi uit, er worden regelmatig nieuwe advertenties geplaatst en ook weer van de site gehaald omdat de dieren verkocht zijn. Er zijn nog wat kleine probleempjes maar daar wordt aan gewerkt. Houd vooral regelmatig de website in de gaten voor nieuwe updates en advertenties!

Het aantal leden bij de vereniging blijft groeien. 1 Januari stond de teller op 264 leden en 23 vrienden.  In 2007 waren dit er nog 63 en in 2016 180 leden.

Er is gezocht naar een nieuw boekhoudprogramma, deze is inmiddels in gebruik genomen. Dit programma is ook zeer geschikt voor verenigingen. Naast alle financiële aspecten word in dit programma ook de ledenadministratie bijgehouden.

Ook is er een hoop veranderd bij de keurmeesters. Wij hebben contact opgenomen met de oude groep. Sommige hebben besloten om te stoppen als keurmeester en er zijn een aantal nieuwe bij gekomen waar wij super blij mee zijn. Hier wordt later deze vergadering meer over verteld.

De vereniging was ook nodig toe aan nieuwe Brandrode KI stieren. Er waren 2 geschikte KI stieren gevonden Job en Piet. Job is volledig goedgekeurd en staat nu bij KI de Toekomst. Piet is in zijn jeugd geënt tegen IBR en mag daarom helaas niet als KI stier gebruikt worden. De zoektocht naar mooie dekstieren met nieuwe bloedlijnen zal rustig aan verder gaan om het aanbod van de KI gevarieerd te kunnen houden.

In Januari vond de BIO beurs in de Brabant hallen plaats. SZH (Stichting zeldzame huisdierrassen) had daar een stand waar onze vereniging samen met andere verenigingen van zeldzame rundveerassen mochten staan.  Het waren twee geslaagde beursdagen waar wij ons mooie ras goed onder de aandacht van een breder publiek hebben kunnen brengen.

Op 11 mei heeft het bestuur met 3 man een kennismakingsgesprek gehad met de CRV, met als doel een goed beeld te krijgen van elkaars plannen en het onderzoeken van een mogelijk samenwerking.

CRV kijkt alleen naar raszuiverheid. Er worden niet of nauwelijks exterieur keuringen uitgevoerd zoals onze vereniging dat doet. CRV heeft wel een app waarop zulke keuringen kunnen worden ingevoerd, die dan direct naar CRV worden doorgestuurd. Dit word al wel voor vleesvee gebruikt. Mogelijk is deze app met een paar kleine wijzigingen ook geschikt voor onze keurmeesters. Wat hun werk en de administratie een stuk makkelijker en overzichtelijker zal maken.

De mensen van CRV lieten weten dat de samenweidingsformulieren vaak te laat worden ingevuld. Dit heeft als gevolg dat de nakomelingen niet als raszuiver worden geregistreerd.  Wij willen als verenging gaan onderzoeken of het mogelijk is om vooral de nieuwe leden een reminder te sturen in de hoop dat het minder vaak vergeten wordt.

Veel veehouders maken al gebruik van Veemanager ( tegenwoordig CRV DIER ), het registratie programma van de CRV waar je alle diergegevens in kunt zetten en wat ook weer gekoppeld is aan I&R. De basis versie blijft gratis. Alle andere diensten die CRV doet kosten geld.

Ook is er tijdens  dit gesprek met CRV gesproken over het programma IRIS. Dit programma kan worden gebruikt om afstammingen van dieren tot meerder generaties terug te analyseren en kruisvergelijkingen te maken in het stamboek om de inteeltfactor te bepalen. Met dit programma kan als alle gegevens er in staan bijvoorbeeld worden bepaald of een KI stier een goede kandidaat zou zijn voor een bepaalde koe om de genetische spreidingen zo breed mogelijk te houden. Het bestuur ziet dit als een kans en wilt hier ook verdere onderzoek naar doen.

De vereniging was ook aanwezig bij een vergadering van SZH. Deze vergadering was georganiseerd voor alle verenigingen van zeldzame runderrassen. Tijdens die vergadering werd er verteld wat de stand van zaken van SZH is, en vertelde alle aanwezige verenigingen wat hun stand van zaken was. Een interessante vergadering, en vooral ook mooi om te horen wat er afspeelt bij andere verenigingen. Dat geeft weer inspiratie.

Zoals jullie wellicht vernomen hebben zijn Sylvia en Kees gestopt met het maken van de nieuwsbode. Wij zijn hun ontzettend dankbaar voor alle mooie nieuwsbodes van de afgelopen jaren. Alleen is er jammer genoeg tot op heden niemand anders gevonden die deze taak op zich wilt nemen. En tot dan zal er ook geen nieuwsbode meer verschijnen. Updates en berichten worden nu via de website geplaatst en via de facebook pagina.

De vorige statuten waren redelijk verouderd dus de vereniging was toe aan een nieuwe versie. Het is gelukt om deze af te krijgen voor de ALV. Als het goed is heeft iedereen deze ontvangen en kunnen lezen.

Tot slot bestaat vereniging het Brandrode Rund in 2029 alweer 25 jaar. Het lijkt ons leuk om een jubileum boek uit te brengen van de vereniging. Over alles wat er in de afgelopen 25 jaar heeft plaats gevonden met leuke verhalen en mooie foto’s. Alleen zijn we voor dit idee ook opzoek naar een enthousiasteling die deze taak op zich wilt nemen. Je hoeft geen ervaring te hebben met het schrijven van boeken, met een hoop enthousiasme en eventueel hulp moet het goed te doen zijn. Laat het vooral weten als jou dit leuk lijkt om te doen.