Bericht van het bestuur

Bericht van het bestuur

Van het bestuur


Tijdens de ALV van 2 juli hebben de nieuwe bestuursleden zich voorgesteld aan de aanwezige leden. Direct daarna zijn we enthousiast gestart. Een aantal activiteiten zijn routineus opgepakt. Sommige zaken lopen anders dan verwacht of wat minder makkelijk dan vooraf ingeschat.

We vormen een leuk en gemotiveerd team bestuursleden die graag hun bijdrage aan een actieve en bruisende vereniging wil leveren. We ervaren een gezellige en constructieve samenwerking met elkaar en ontvangen ook van leden enthousiaste reacties.

Ik schreef al dat sommige zaken anders lopen dan gehoopt en dat geldt ook voor het functioneren van onze penningmeester Martien van Asseldonk. Martien is er in de afgelopen
maanden achter gekomen dat bestuurswerk ‘niet zijn ding is’ en hij het moeilijk te combineren vindt met zijn dagelijkse activiteiten. Martien heeft daarom besloten om zijn bestuurstaak voor de Vereniging Het Brandrode Rund per direct neer te leggen. We vinden het ontzettend jammer, maar we respecteren zijn besluit. Martien heeft aangegeven dat hij zich actief voor de vereniging wil blijven inzetten.


Tot het moment dat de bestuurs-vacature penningmeester is ingevuld, hebben we voormalig
bestuurslid/penningmeester Ina Zondag bereid gevonden deze taak op zich te nemen.


Vacature penningmeester (dringende oproep)


Door het besluit van Martien zijn we per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid die als
penningmeester of secretaris voor onze vereniging wil functioneren. Bent al lid van onze mooie
vereniging? Wil je ook als bestuurslid jouw passie delen met mensen met dezelfde liefde voor het
Brandrode Rund en in een enthousiast en actief bestuur meedraaien? Kijk dan snel even naar onze vacatures


Graag deel ik nog enkele interessante ‘weetjes’ uit de afgelopen maanden en enkele zaken waar het bestuur momenteel mee bezig is:

 • Statuten vereniging: met de notaris wordt overlegd over actualisering van de statuten;
 • Huishoudelijk reglement: mede naar aanleiding van enkele besluiten op de ALV wordt het
  huishoudelijk reglement aangepast;
 • Website: Vereniging het Brandrode Rund beschikt over een frisse nieuwe website.
 • Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH): Met de SZH wordt intensief overleg gevoerd over
  samenwerking en ondersteuning op meerdere terreinen.
 • Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN): Ook met CGN wordt inhoudelijk overlegd
  over specifieke genetische aspecten voor onze fokkers.
 • Kleine Fokkerij Groepering (KFG): Op 5 oktober heeft een delegatie van het bestuur de jaarlijkse
  bijeenkomst van de KFG bijgewoond. Hier waren o.a. ook bestuursleden van de vereniging het
  Lakenvelder rund en andere rassenorganisaties aanwezig.

Met vriendelijk groeten,
Geert Kobus
Voorzitter Vereniging het Brandrode Rund.