Brandrode Nieuwsbode

Brandrode Nieuwsbode

We zijn al langere tijd opzoek naar een nieuwe redactie voor onze Brandrode Nieuwsbode, echter er is helaas (nog) niemand gevonden. Mocht u zich geroepen voelen, meld u dan bij het bestuur.

Tot die tijd zal het bestuur het nieuws en haar activiteiten melden via de website of mail. Het voordeel hiervan is dat u niet hoeft te wachten op de Brandrode Nieuwsbode, de website kan dagelijks worden voorzien van nieuwe artikelen. De nieuwe website is al een paar maanden online, de meeste kinderziektes zijn er inmiddels uit. De problemen rondom de advertenties zijn opgelost. Wanneer de Brandrode Nieuwsbode blijft, zal deze toch vooral uit artikelen bestaan die ook (uitgebreid) op de site staan. Maar de nieuwe redactie zal dit ook anders kunnen invullen.

Graag willen wij Silvia Hooijmans bedanken voor de vele Brandrode Nieuwsbodes die zij voor ons gemaakt heeft.